Skip to product information
1 of 7

Good Manners: Pinoy Style

Good Manners: Pinoy Style

Regular price $30
Regular price Sale price $30
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Low stock: 3 left

Written by Zeny Ramos-Rosana a.k.a. Lola Z

"Hindi natin dapat kalimutan ang habilin ng Pangulong Manuel L. Quezon sa bawat Pilipino: "'Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo.ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Ilang dekada rin ang binilang bago magbalikbayan si Lola Z. Maliban sa mga panlabas na pagbabago na kanyang napuna, mas binigyan niya ng pansin at halaga ang mga kaugaliang Pilipino na kanya rin namang natutunan sa kanyang mga magulang at ninuno, mga guro at mga kapwa Pilipino na naging huwaran ng mabuting kalooban at marangal na pamumuhay. Patunay ito na hindi niya tinalikuran ang kanyang pinanggalingan. Maraming kayamanan ng kaugaliang Pilipino ang matutuklasan sa mga pahinang ito- mula sa pangangalaga ng bata habang nasa sinapupunan pa ng ina hanggang sa kanyang paglaki, pagpasok sa eskuwela at simbahan, pagkain at paglalakbay, pagliligawan, at pagtatrabaho sa opisina. Hindi niya nakalimutan na magbigay ng payo tungkol sa paggamit ng cell phone, email, at Facebook. Isang natatanging kontribusyon ang handog ni Lola Z para sa Generation X, Y, at Z: mga mabubuting kaugaliang Pilipino, maipagmamalaki kahit saan sa mundo!" — Bro. Armin Luistro, FSC, Former Philippine Secretary of Education, President of De La Salle University

  • Author and Publisher: Zeny Ramos-Rosana a.k.a. Lola Z, The Bookmark, Inc. (2017)
  • Condition: New / Paperback
  • Free shipping for orders over $150

See more book details here

  • ISBN: 9789715699129
  • Weight: 9 oz
  • Dimensions: 9 x 5.5 inches
  • Publisher: The Bookmark, Inc.
  • Year: 2017
  • Language: English
  • Pages: 137
View full details